Automatické skladovací systémy obráběcích nástrojů

 

Automatické výdejní automaty Suply Point přesvědčují zákazníky spolehlivostí a všestranností. Prostřednictvím celé nabídky nástrojů, zabezpečeným výdejem jsou základem každé hospodárné výroby. Díky automatizovanému oběhu je zajištěna dostupnost nástrojů 24 hodin denně / 7 dnů v týdnu, čímž se vyvarujeme drahým prostojům a výpadkům ve výrobě. Vyspělý systém společnosti Supply Point pomáhá zajist štíhlou strukturu hospodaření s nářadím a efektivní procesy spojené s managementem nástrojů.

 

- Snížení nákladů na nástroje a logistiku o 25-40%

- Snížení skladovaného objemu položek

- Optimalizace skladu dle údajů o spotřebě

- Minimalizace a automatizace administrativy.

- Nonstop dostupnost položek

- Výdej pouze autorizovaným osobám

- Výdej přímo u místa spotřeby

- Redukce času čekání na výdej.

- Minimalizace skladových zásob

Základní funkce výdejních automatů

 

SPOTŘEBA - Integrovaný systém zaručuje , že následná osobní registrace bude nástroj vydán pouze autorizované osobě, která má všechna oprávnění pro výdej nástrojů. Přístupová práva můžeme samozřejmě nastavit i na konkrétní osoby, konkrétní stroje, konkrétní výrobní zakázky. Dále lze vydávat pouze nové nářadí, nebo naopak pouze renovované. Těch možností jak zabezpečit optimální výdej je nepřeberně mnoho. Samozřejmostí je, že NONOSTOP dostupnost nástrojů co nejblíže k výrobním strojům, tedy bez zbytečných cest operátorů od strojů do výdejen a zpět.

REPORT - ze systému  Suply Point je možno získávat veškeré možné kombinace informací o odebraném nářadí. Například výdeje na osoby, na střediska , na směny, na zakázky na určitá časová období. Získáváme tedy kompletní informace co se děje se spotřebovanými nástroji. Tyto informace jsou důležité pro další řízení procesu hospodaření nářadí  a přijímání nápravných opatření  s cílem maximálních úspor nákladů na nástroje.

OBJEDNÁNÍ - Automatické generování objednávek nářadí napojených přímo na dodavatele nástrojů zajistí kontinuální zásobování potřebnými nástroji bez zbytečných administrativních úkonů. Tento automatický proces také eliminuje vznik chyb tzv. lidským faktorem. Pracovníci nákupních oddělení jsou tedy oproštění od monotónního objednávání nástrojů a mohou se tedy vice věnovat vyhledávání nových dodavatelů a cenovým jednáním.

DOPLNĚNÍ - Kompletní přehled o vydávaných nástrojích nám zajistí aktuální informace o chybějících položkách, které dodavatel okamžitě doplní na maximální požadovaný limit. Většinou jsou nástroje uložení ve výdejním automatu v majetku dodavatele nástrojů a přecházejí do majetku uživatele teprve ve chvíli, kdy jsou vyzvednuty z automatu. Tímto systémem tedy dochází k výrazné redukci skladových zásob a úspoře Cash Flow. Potřebné maximální i minimální stavy lze kdykoli přenastavit vzhledem k aktuálním potřebám výroby.

 

Základní vlastnosti automatického výdeje nástrojů

- Jednoduchá implementace a konfigurace zařízení
- Částečné vysouvání zásuvek – nejvyšší možnost zabezpečení skladovaných položek
- Přes 30 možných kombinací úložných míst
- Robustní a vysoce konfigurovatelný software
- Všechna naše zařízení je možno vzájemně propojit
- Lokální a nebo cloudové řešení databází
- Možný plně manuální režim

Správné důvody pro automatický výdej nástrojů

- Kompletní řešení automatického skladování na místě spotřeby
- Správné položky – Správné místo – Správný čas – Správné množství
- NONSTOP dostupnost a úplná kontrola výdeje položek
- Značné úspory nákladů
- Zkrácení dochozí vzdálenosti a čekací doby na výdej nástrojů
- Snížení skladovaných položek bez skladování zastaralých položek
- Úspora v Cash Flow
- Zvýšená spokojenost zaměstnanců ve výrobě
- Kompletní dohledatelnost a přehled o pohybech a položkách
- Integrace do obchodní softwarů
- Automatické administrativní procesy

 

Klíčová slova:

ZASÍLÁNÍ NOVINEK

Vaše osobní údaje budou spravovány v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů.