Vrtání destičkovými a modulárními vrtáky je jednou z nejdůležitějších součástí portfolia nástrojů společnosti Kennametal. My všichni, kteří s těmito úžasnými nástroji přicházíme denně do styku, bychom si přáli abyste mohli využít veškerý jejich potenciál. Odborníci z firmy Jan Havelka, spol. s r.o. i odborníci ze společnosti Kennametal pro Vás připravili tento jednoduchý návod jak postupovat v případě, že se setkáte s následujícími problémy.

Řešení problémů u vrtáků typu DRILL-FIX

 

Praskání a vylamování vnitřní destičky

REŠENÍ NA SOUSTRUZÍCH

- Zkontrolujte stav a seřízení stroje.

- Zkontrolujte tuhost upnutí. Nemůže-li být tuhost upnutí vylepšena či budí pochyby, snižte posuv o 30%.

- Použijte houževnatější jakost karbidu.

- Nezapomeňte, že jakosti vnitřní a vnější destičky nemusejí být stejné. Například můžete použít jakost KC7225 na vnitřní a KC7140 na vnější destičce.

 

Nevyhovující odvod třísek

REŠENÍ:

- Zvyšte přívod a tlak chladící kapaliny. To pomůže odvodu třísek a zároveň budou lépe chlazeny řezné hrany.

- Zvyšte řeznou rychlost o 20%.

- Zkontrolujte zvolení vhodné destičky.

 

Přílišné opotřebení řezné destičky

REŠENÍ:

- Zvyšte přívod a tlak chladící kapaliny. To pomůže odvodu třísek a zároveň budou lépe chlazeny řezné hrany.

- Snižte řeznou rychlost o 20%.

- Zvolte prosím odolnější destičku.

 

Špatná kvalita povrchu otvoru

REŠENÍ:

- Zvyšte přívod a tlak chladící kapaliny

- Zvyšte řeznou rychlost o 20% a případně snižte lehce posuv.

- Zkontrolujte tuhost upnutí jak vrtáku tak obrobku. Zjednejte případnou nápravu.

 

Správné použití vrtáků HTS-C

Vrtání do plného materiálu

POSTUP:

- Pro vrtání do plného materiálu není předvrtání nezbytné. Při centrování musí být centrovací otvor podstatně menší, než pilotní vrták HTS-C tělesa.

 

Vrtání při nerovném povrchu jak na vstupu, tak na výstupu z otvoru.

POSTUP:

- Při vstupu do otvoru nesmí být povrch skloněn o více jak 8 °. Sklon při výstupu z otvoru nesmí být větší 4°. V případě větších sklonů je nutná další přípravná operace.

 

Vrtání do již vyvrtaných otvorů.

POSTUP

- Vrtáky HTS-C nejsou určeny pro vyvrtávací operace. Nejprve vyvrtejte větší průměr vrtákem HTS-C a poté dodělejte menší průměr monolitním karbidovým vrtákem. Monolitní vrták bude dostatečně vycentrován otvorem po pilotním vrtáku tělesa HTS-C

 

Vrtání do štosu obrobků a upozornění na disk.

POSTUP:

- Vrtáky HTS-C nejsou určeny pro vrtání od štosu materiálů, jako jsou například vrstvy plechů. U vrtání průchozích otvoru dávejte pozor na disk materiálu, který se uvolní při konečném průchodu materiálu. Předcházejte zranění a noste ochranné prostředky.

 

Řešení problému při použití vrtáků HTS-C

Olamování pilotního vrtáku

ŘEŠENÍ na soustruzích:

- Ujistěte se, že je vrták dobře vystředěn. Seřiďte stroj pokud to bude nutné.

- Zkontrolujte tuhost a přesnost upnutí vrtáku i obrobku. Zjednejte případnou nápravu.

- Použijte pilotní vrták B503 v HSS jakosti AS3.

 

Nadměrné opotřebení vnitřní destičky.

ŘEŠENÍ:

- Zkontrolujte tuhost upnutí jak vrtáku tak obrobku. Zjednejte případnou nápravu.

- Použijte houževnatější jakost karbidu.

- Snižte posuv o 20%.

 

Nadměrné opotřebení vnější destičky.

ŘEŠENÍ:

- Zkontrolujte tuhost upnutí jak vrtáku tak obrobku. Zjednejte případnou nápravu.

- Použijte houževnatější jakost karbidu a/nebo silnější geometrii

- Snižte posuv o 20%.

- Při průchozím otvoru snižte posuv o 50%.

 

Nadměrné opotřebení pilotního vrtáku

ŘEŠENÍ:

- Použijte povlakovaný pilotní vrták B504 v jakosti karbidu CS3

- Zvyšte množství a tlak chladící kapaliny.

- Snižte posuv o 20%.

 

 

Neuspokojivé lámání třísek

ŘEŠENÍ:

- Zkontrolujte a optimalizujte lámání třísek.

- Zvyšte řeznou rychlost o 20%.

 

 

Neuspokojivý odvod třísek

ŘEŠENÍ:

- Zvyšte množství a tlak chladící kapaliny.

- Zvyšte řeznou rychlost o 20%.

 
Klíčová slova:

ZASÍLÁNÍ NOVINEK

Vaše osobní údaje budou spravovány v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů.