Vrtání je královskou disciplínou společnosti Kennametal. My všichni, kteří s těmito úžasnými nástroji přicházíme denně do styku, bychom si přáli abyste mohli využít veškerý jejich potenciál. Odborníci z firmy Jan Havelka, spol. s r.o. i odborníci ze společnosti Kennametal pro Vás připravili tento jednoduchý návod jak postupovat v případě, že se setkáte s následujícími problémy.

Předčasné opotřebení řezných hran

PŘÍČINY

- Vysoká teplota na řezných hranách.

- Problematický materiál obrobku.

- Špatné řezné podmínky.

- Nedostatečné chlazení vrtáků.

OPATŘENÍ

- Zvyšte tlak a množství přiváděné chladící kapaliny. Nastavte přesněji trysky chlazení.

- Snižte řeznou rychlost.

- Snižte posuv.

 

Štípání řezných hran vrtáku

PŘÍČINY

- Labilní upnutí obrobku.

- Stroj není dostatečně tuhý.

- Upnutí vrtáku není dostatečně tuhé.

- Užívání vrtáku za mez životnosti.

- Nehomogenní materiál.

OPATŘENÍ

- Zlepšete upnutí, přidejte podpěry či zvyšte upínací síly obrobku.

- Zkontrolujte vřeteno stroje.

- Použijte přesné upínače s tuhým upnutím nástroje, např. hydraulické upínače nebo tepelné upínače.

Tvoření nárůstků na řezných hranách

PŘÍČINY

- Nárůstky jsou způsobeny chem. reakcemi materiálu obrobku a materiálu vrtáků To je typické pro oceli s nízkým obsahem uhlíku nebo hliníkové materiály.
- Vrták má špatný povrch a měl by být naostřen a napovlakován.

OPATŘENÍ

- Ostřete a povalkujte vrtáky dříve.

- Zvyšte podíl maziva v chladící kapalině.

- Zvyšte řeznou rychlost a snižte posuv. Snížíte tak čas kontaktu vrtáku s obrobkem.

 

Teplotní problémy a tvorba prasklin

PŘÍČINY

- Vysoké výkyvy teplot.

- Příliš dlouhý cyklus výměny nástroje.

- Špatná kruhovitost a rovnost otvoru.

- Nakloněný povrch obrobku.

- Příliš mnoho renovačních cyklů.

OPATŘENÍ

- Zvyšte tlak a množství přiváděné chladící kapaliny. Nastavte přesněji trysky chlazení.

- Měňte vrtáky dříve.

- Snižte řeznou rychlost nebo zvyšte posuv.

- Zkontrolujte házivost vřetene.

- Použijte přesné upínače s tuhým upnutím nástroje, např. hydraulické upínače nebo tepelné upínače.

- Předvrtejte otvor.

- Snižte počet renovačních cyklů.

 

Další teplotní poškození

ZNAKY

- Změna barvy vrtáku.

- Řezně hrany jsou ošoupané.

- V chladící kapalině se nacházejí zuhelnatěliny.

PŘÍČINY

- Příliš vysoká řezná rychlost.

- Problematický materiál obrobku pro karbidový vrták.

- Konec životnosti vrtáku.

- Špatné chlazení vrtáku.

OPATŘENÍ

- Zvyšte tlak chladící kapaliny

- Zkontrolujte házivost vřetene.

- Snižte řeznou rychlost a zvyšte posuv.

 

Vylamování řezných hran

PŘÍČINY

- Obrobek se pohybuje

- Špatné zvolený vrták.

- Špatné chlazení.

- Špatné zacházení s nástroji.

- Poškození vrtáku během manipulace, přepravy.

- Poškození je způsobeno šponami.

OPATŘENÍ

- Poučte pracovníky o správném zacházení s nástroji.

- Ujistěte se, že vrtáky jsou skladovány a přenášeny v plastových obalech.

- Zkontrolujte upnutí obrobku. Přesvědčte, že je zajištěný plynulý odvod třísek chlad.kapalinou.

- Přesvědčte se, že jste zvolili správný typ a délku vrtáku.

 

Příliš velký otvor

PŘÍČINY

- Špatné řezné podmínky.

- Chybně zvolený vrták.

- Špatně upnutý vrták.

OPATŘENÍ

- Přesvědčte se, že jste zvolili správný typ a délku vrtáku.

- Zvyšte řeznou rychlost nebo snižte posuv.

- Použijte přesné upínače s tuhým upnutím nástroje, např. hydraulické upínače nebo tepelné upínače.

- Zkontrolujte průměr vrtáku. Pamatujte, že vrtáky bývají vyráběny v plusových tolerancích.

 

Příliš malý otvor

PŘÍČINY

- Špatný vrták.

- Špatné řezné podmínky.

- Nedostatečné chlazení vrtáků.

OPATŘENÍ

- Zvyšte tlak a množství přiváděné chladící kapaliny. Nastavte přesněji trysky chlazení.

- Snižte řeznou rychlost a zvyšte posuv.

- Zkontrolujte průměr vrtáku.

 

Neválcovitý otvor

PŘÍČINY

- Špatné upnutí vrtáku.

- Špatný upnutí obrobku.

- Špatný vrták.

- Špatné řezné podmínky.

OPATŘENÍ

- Zlepšete upnutí, přidejte podpěry či zvyšte upínací síly obrobku.

- Zkontrolujte vřeteno stroje.

- Použijte přesné upínače s tuhým upnutím nástroje, např. hydraulické upínače nebo tepelné upínače.

- Zkontrolujte typ a délku vrtáku. Použijte delší vrták.

- Snižte posuv při zajetí do otvoru.

 

Lámání vrtáků

PŘÍČINY

- Příliš dlouhý cyklus výměny vrtáků.

- Labilní upnutí obrobku.

- Stroj není dostatečně tuhý.

- Upnutí vrtáku není dostatečně tuhé.

- Špatně zvolený vrták.

- Užívání vrtáku za mez živostnosti.

OPATŘENÍ

- Zkontrolujte vřeteno stroje.

- Použijte přesné upínače s tuhým upnutím nástroje, např. hydraulické upínače nebo tepelné upínače.

- Měňte vrtáky dříve.

- Zlepšete upnutí, přidejte podpěry či zvyšte upínací síly obrobku.

- Zkontrolujte, že jste použili správný typ vrtáku, průměr a jakost vzhledem k materiálu obrobku.

 

Odlamování rohů špičky vrtáků

PŘÍČINY

- Labilní upnutí obrobku.

- Stroj není dostatečně tuhý.

- Upnutí vrtáku není dostatečně tuhé.

- Špatně zvolený vrták.

- Nedostatečné chlazení vrtáků.

- Špatné řezné podmínky.

OPATŘENÍ

- Zvyšte tlak a množství přiváděné chladící kapaliny. Nastavte přesněji trysky chlazení.

- Zkontrolujte řezné podmínky a pravděpodobně snižte posuv.

- Zkontrolujte vřeteno stroje.

- Použijte přesné upínače s tuhým upnutím nástroje, např. hydraulické upínače nebo tepelné upínače.

- Zlepšete upnutí, přidejte podpěry či zvyšte upínací síly obrobku.

- Zkontrolujte, že jste použili správný typ vrtáku, průměr a jakost vzhledem k materiálu obrobku.

 

 Správně upnutí je základ kvality vrtání

Méně vhodně systémy upnutí

  • - Ruční vrtačky
  • - Sklíčidla
  • - Morse upínače
  • - Weldon upínače

Doporučené systémy upnutí

  • - Hydraulické upínače
  • - Tepelné upínače
  • - Kleštinové upínače s velice pevným upnutím - ER a TG
  • - Whistle Notch upínače
Klíčová slova:

ZASÍLÁNÍ NOVINEK

Vaše osobní údaje budou spravovány v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů.