Nejběžnější a nejpřirozenější typ poškození je opotřebení hřbetu břitu destičky. Při opotřebení hřbetu břitu 0,75 mm by měla být břitová destička vyměněna. Pro dokončovací operace je třeba provést výměnu při opotřebení hřbetu břitu 0,38 mm nebo i dříve. Můžete se zcela spolehnout, že níže uvedené rady pro problémy se soustružením obecně, nejenom destitčkám Kennametal.

Opotřebení hřbetu soustružnické destičky

Postupná změna rozměru obrobku nebo zhoršení jakosti povrchu.

OPATŘENÍ: 

- Použijte jakosti s odolnější povlakem (větší odolnost proti opotřebení, tj. nižší rozsah použitelnosti dle ISO (P05, K10).
- Snižte řeznou rychlost.
- Použijte odolnější jakost karbidu.
 

 

Tepelná deformace špičky

Příliš velký úběr materiálu obrobku, nevhodné nastavení řezných podmínek, příliš vysoké řezné odpory - pokud nebude rychle odstraněno, může vést k destrukci břitu.

 

OPATŘENÍ: 

- Snižte řeznou rychlost.
- Snižte velikost posuvu.
- Aplikujte chladicí kapalinu se správným tlakem, směrem a průtokem.
- Snižte hloubku řezu.
- Použijte jakosti karbidu s vyšší tvrdostí dle ISO.
 

 

Tepelná tvorba trhlin

Může vést k vylamování a destrukci břitu. Toto je obvyklé pro přerušované řezy.

 

OPATŘENÍ: 

- Způsobeno teplotními šoky, proto obrábějte bez chladicí kapaliny nebo s chladicí kapalinou dávkovanou ve velkém objemu přesně do místa řezu.
- Snižte řeznou rychlost.
 

 

Destrukce břitu

Destrukce břitu vedoucí k poškození obrobku a pravděpodobně i poškození držáku destiček.

 

OPATŘENÍ: 

- Použijte pevnější geometrii břitové destičky. Zmenšete úhel čela a pokud to lze zmenšete i úhel nastavení, nebo zvětšete úhel mezi hlavním a vedlejším břitem.
- Snižte velikost posuvu.
- Zkontrolujte držák destičky a popřípadě ho vyměňte. Pozor na otlačená sedla destičky.
- Použijte jakost s vyšší houževnatostí.
- Snižte hloubku řezu.
- Zkontrolujte tuhost systému (stroj-nástroj-obrobek).
- Zmenšete vyložení nástroje..
- Snažte se odstranit případné vibrace systému..
 

 

Vylamování řezné hrany

Náhlá změna rozměru obrobku nebo zhoršení kvality povrchu, jiskření nebo roztřepení povrchu.

 

OPATŘENÍ: 

- Použijte jakost karbidu s vyšší houževnatostí (tj. P40, K25 )
- Použijte destičku s jinou geometrií břitu.
- Zkontrolujte tuhost systému.
 

 

 

Vrubové opotřebení na hlavním břitu

Vede k tvorbě velkých otřepů - pokud se vytvoří velký vrub dojde ke zlomení břitové destičky.

 

OPATŘENÍ: 

- Použijte břitovou destičku s menším úhlem nastavení.
- Použijte jinou jakost karbidu.
- Snižte velikost posuvu.
- V případě kruhové destičky snižte hloubku řezu.
- Naprogramujte třísky s různými hloubkami řezu.
- Použijte pozitivnější geometrii.
 

 

 

Tvorba nárůstku na řezné hraně

Nepřesné rozměry obráběných dílů, nekvalitní povrch s ulpívajícími vlákny.

 

OPATŘENÍ: 

- Zvyšte řeznou rychlost.
- Zvyšte velikost posuvu.
- Změňte břitovou břitovou destičku na destičku s pozitivnější geometrií.
- Použijte broušené destičky s PVD povlakem nebo cermetové břitové destičky.
- Použijte chladicí kapalinu s lepšími mazacími vlastnostmi nebo zvyšte její koncentraci.
 

 

Výmol na čele

Náhlá změna procesu utváření třísky, změna řezných sil — pokud nedojde k rychlé nápravě, povede k vylamování, zlomení nebo tepelné deformaci.

 

OPATŘENÍ: 

- Použijte jakost s odolnějším povlakem.
- Snižte řeznou rychlost.
 

Klíčová slova:

ZASÍLÁNÍ NOVINEK

Vaše osobní údaje budou spravovány v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů.